Depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin yeni düzenleme

EPDK tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, depolamalı üretim tesisleri ile yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) başvurularına ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle EPDK tarafından karar alınıncaya kadar ilgili yönetmelikte kapsamı belirtilen depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisans başvuruları alınmayacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 2023 yılını takip eden 5 yıl ve takip eden 10 yıl için sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerini 1 Nisan 2024’e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayımlayacak.

Yönetmeliğe eklenen bir başka geçici madde kapsamında, yükümlülüğü bulunan tüzel kişiler tarafından 31 Aralık 2025’e kadar sunulan orman ön izinleri, ön lisans kapsamında alınan orman izni olarak değerlendirilecek.

Tahsislerde EPDK kararı belirleyici olacak

Ayrıca, TEİAŞ, YEKA için yapılacak başvurular hariç, her yıl 1 Ekim’e kadar, takip eden 5 yıl için ve izleyen 10 yıl için, bağlantı noktasına göre veya bölgesel bazda, sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerine ilişkin raporu bakanlık ile EPDK’ye bildirecek.

Raporda, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için tahsis edilen kapasite ayrıca belirlenecek.

TEİAŞ tarafından kuruma bildirilen kapasite kapsamında, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak ön lisans başvurularına, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim lisansı sahipleri tarafından yapılan elektriksel kapasite artış taleplerine, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan başvurular ile iletim seviyesinden sisteme bağlanacak üretim tesisi başvurularına ilişkin tahsisler EPDK kararıyla belirlenecek.

Söz konusu kaynak dışında kalan bağlanabilir kapasitenin depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki ön lisans başvuruları ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki üretim lisansı tadil başvuruları için tahsis edilecek kapasite de Kurul tarafından kararlaştırılacak.

Ön lisans tadil başvurularına ilişkin düzenleme

Yönetmelik değişikliğiyle ön lisans tadil başvurularına ilişkin de düzenlemeye gidildi. Buna göre, ön lisans tadil başvurusunda bulunulması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli karar için ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin, Kurul kararı veya ana hizmet birimi işleminin tebliğinden itibaren 45 gün içinde EPDK’ye sunulması gerekecek.

Ayrıca, TEİAŞ, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulumu gerçekleştirilen yardımcı kaynak ünitelerine ilişkin temini, tesisi ve OSOS entegrasyonu ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sağlanan ölçüm sistemlerinden elde edilen yıllık üretim verilerini bir sonraki yıl 10 Ocak’a kadar EPDK’ye, piyasa işletmecisine ve ana kaynağın hidrolik olması durumunda DSİ Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir